Insektstikk, små sår, hudavskrapninger

Ved insektstikk smør 1 dråpe JHP Rölder Olje, JHP Olje, direkte på stikket.

JHP Olje har en lett desinfiserende effekt, man kan derfor med fordel anvende den på små sår og hudavskrapninger. JHP Olje bør ikke anvendes på brannsår.